Veelgestelde vragen

1. Wat moet ik doen als ik mijn eigen manuscript in boekvorm uitgegeven wil hebben?

U kunt uw manuscript ter beoordeling voorleggen aan de redactie van een van de uitgeverijen in Nederland en Vlaanderen. Of een uitgeverij besluit om uw manuscript in boekvorm uit te brengen, is overigens niet alleen afhankelijk van de kwaliteit ervan: er wordt gekeken of uw manuscript past binnen het fonds van de uitgeverij, en ook of de investering die gemoeid is met de productie van het boek redelijkerwijs kan worden terugverdiend. Indien u uw manuscript ter beoordeling wilt voorleggen aan de redactie van Querido kunt u een kopie sturen naar Singel 262, 1016 AC in Amsterdam, ter attentie van ‘de redactie’. Digitale inzendingen worden niet in behandeling genomen. Indien u de kopie na de beoordeling terug wenst te ontvangen, sluit u dan retourporto bij. U krijgt binnen drie maanden uitsluitsel. Helaas is het, door de zeer grote hoeveelheid manuscripten die Querido dagelijks krijgt toegestuurd, niet mogelijk alle afwijzingen van een uitvoerig leesrapport te voorzien. Over de beoordeling kan evenmin worden gecorrespondeerd.

2. Waar vind ik recensies van boeken van Querido-auteurs?

Op recensies berust auteursrecht. Het is uitgeverij Querido daarom niet toegestaan ze op haar website te plaatsen. De meeste openbare bibliotheken beschikken wel over een recensiearchief dat gratis kan worden geraadpleegd, en NRC Handelsblad heeft het eigen recensiearchief gratis digitaal toegankelijk gemaakt (zie www.nrc.nl/boeken). Korte quotes uit de recensies zijn wel op de Querido-website te vinden, onder het kopje ‘Uit de pers’ als u op een boektitel naar keuze klikt.

3. Mag ik een gedicht of een prozafragment van een Querido-auteur overnemen?

Op gedichten en prozafragmenten berust auteursrecht. Ze mogen niet worden overgenomen in uitgaven of op websites van derden zonder betaling en zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende schrijver en de uitgeverij. Indien u een gedicht of prozafragment van een Querido-auteur wilt gebruiken, kunt u hiervoor een email sturen naar rights@singel262.nl. Uw aanvraag wordt binnen een week in behandeling genomen. Indien Querido u toestemming verleent voor overname, betekent dit automatisch dat ook de desbetreffende schrijver zijn of haar toestemming heeft gegeven.

4. Wat moet ik doen als ik een Querido-auteur wil uitnodigen voor een optreden op mijn school, in mijn winkel of in mijn leesclub?

De stichting Schrijver School Samenleving bemiddelt en adviseert bij het organiseren van lezingen door schrijvers. Via de website van de stichting (zie www.sss.nl) kunt u informatie aanvragen en auteurs uitnodigen.

5. Hoe kan ik mij opgeven voor de schrijfmasterclasses van Querido?

De statistieken liegen er niet om: maar liefst een miljoen Nederlanders en Vlamingen neemt regelmatig de pen (of het toetsenbord) ter hand om aan een gedicht, een verhaal, een biografie of een roman te werken. Veruit de meesten doen dat zonder enige begeleiding en zonder uitzicht op publicatie. Dagblad Trouw en uitgeverij Querido staan deze schrijvers met raad en daad ter zijde. Trouw geeft een internetcursus voor beginnende auteurs (meer informatie over de internetcursus, waarvoor geen toelatingsexamen geldt, is te vinden op www.trouw.nl/schrijf!), terwijl Querido op de burelen van de uitgeverij een masterclass aanbiedt voor de meest talentvolle schrijvers van nog niet gepubliceerde romans. Querido organiseert de masterclass jaarlijks tweemaal, in het voor- en het najaar. Om de kwaliteit van de masterclass te waarborgen wordt een toelatingsbeleid gevoerd. Geïnteresseerden dienen een verhaal of een romanfragment van maximaal 3000 woorden toe te sturen aan het redactiesecretariaat van Querido (g.cerpac@querido.nl), onder vermelding van ‘masterclass’. De teksten worden beoordeeld door de redactie van Querido. Er worden maximaal twaalf deelnemers per masterclass toegelaten. Het collegegeld bedraagt € 1150, inclusief Schrijven doe je zo van Iris Pronk De kunst van het schrijven van Kees ’t Hart en ander lesmateriaal. Trouw-abonnees wordt een korting van € 200 geboden. Tijdens de colleges wordt ingegaan op alle aspecten van romanschrijven. Zaken als de compositie, de stijl, de balans, de psychologie, het gebruik van historisch of autobiografisch materiaal en de verhaallijn komen aan de orde, maar ook op woordniveau worden diepgravende analyses gemaakt van tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Aan buitenliteraire onderwerpen wordt eveneens aandacht besteed: debuteren, de werking van een uitgeverij, de samenwerking met een redacteur etc. De studenten worden geacht elkaars werk te lezen en becommentariëren. De masterclass wordt gegeven door een redacteur van Querido en enkele gastschrijvers. Wilt u weten wanneer de eerstvolgende masterclass van start gaat, welke gastschrijvers er optreden en wat de deadline is voor het insturen van een tekst ter beoordeling, houdt u dan de nieuwsrubriek op de Querido-website in de gaten.