Karlijn Stoffels Zuiderzeeballade

Karlijn Stoffels <em>Zuiderzeeballade</em>

1) Zuiderzeeballade is opgebouwd volgens een ander principe dan de chronologie. Wat geeft in deze roman vorm aan de structuur, vanuit welk idee is ze opgebouwd zoals ze is?

2) Een belangrijke rol in deze roman is weggelegd voor de oral history: verhalen die binnen een familie van generatie op generatie worden doorgegeven. Vindt u dat de historie over de grootouders van Hanna en Maarten, en dus de overgrootouders van Mati iets toevoegt aan de verhalen over henzelf? En wat ziet u terug van deze oral history in de toon en vertelwijze van het boek?

3) Lijken Mati en haar moeder op elkaar? En Hanna en háár moeder? Breng de personages van de twee families in kaart en bespreek het idee van overerving: erven de familieleden de eigenschappen van hun voorouders?

4) In een interview heeft Karlijn Stoffels gezegd ‘Nederland is best exotisch, je moet het alleen willen zien.’ In de roman zitten veel dingen die je ‘typisch Nederlands’ zou kunnen noemen maar ook exotische elementen. Zoek voorbeelden van beide: welke elementen vindt u typerend Nederlands en welke juist exotisch?

5) De Zuiderzeeballade is een bekend oud-Hollands lied. Begrijpt u waarom het lied voor de hoofdstuktitels in stukken geknipt werd? En wat kunt u zeggen over de rol van liedjes, zingen en muziek in het boek?

6) Mati is een van de belangrijke personages van het boek, maar vindt u haar ook echt de protagonist van de roman? Zien we het verhaal via haar ogen? En hoe is haar blik; betrokken, afstandelijk, observerend?

7) Mati heeft een uiterst moeilijke verhouding met haar moeder. Hoe ontwikkelt die verhouding zich, vindt u dat gezegd kan worden dat Mati verandert en groeit in haar verhouding tot haar moeder of juist niet? Hoe staan die twee tegenover elkaar aan het eind van het boek?
En daarnaast: wat kunt u zeggen over Mati’s verhouding met haar vader?

8) De grootvader van Maarten, opa Schlinke, heeft in de oorlog Portugese joden verdedigd. Is dat verhaal gebaseerd op een ware geschiedenis? En waarom heeft Mati er nooit van geweten en ontdekt ze deze feiten pas zo laat?

9) Hanna en Maarten gaan scheiden in een tijd dat vrijwel altijd met grote strijd en gevechten gepaard ging. Geeft dat een goed tijdsbeeld? Zouden we tegenwoordig de omgeving waar Mati en haar broer en zus opgroeien een onveilige omgeving noemen?

10) Wat is de rol van het lot in deze roman, en hoe staat die tegenover die van het individu met een vrije wil?

Voor meer informatie over Zuiderzeeballade ga naar www.karlijnstoffels.com