Leesclubvragen bij Mijn meneer van Ted van Lieshout

Leesclubvragen bij <em>Mijn meneer</em> van Ted van Lieshout

Hieronder staan enkele vragen voor leesclubs die Mijn meneer lezen, de autobiografische roman over een onmogelijke relatie tussen een kleine jongen en een volwassen man van bekroond auteur Ted van Lieshout.


* Ted is enig kind en lijkt ook niet heel veel vriendjes te hebben. Omschrijf wat voor een jongetje het is en probeer hem zo uitvoerig mogelijk te typeren.


* Ted is 11 jaar oud. Wat kunt u zeggen over hoe zijn seksuele ontwikkeling wordt beschreven. Wat vindt u daarvan?


* Het hele verhaal is geschreven vanuit een jongetje, een kind: vindt u dat geloofwaardig?


* De meneer is vanaf het begin heel vriendelijk tegen Ted. Vanaf welk moment ga je denken: het klopt niet helemaal, of: hij gaat te ver. Waardoor?


* Als lezer begrijp je heel goed waarom Ted zich aangetrokken voelt tot de meneer. Hoe heeft Van Lieshout dat voor elkaar gekregen? Vindt u dat hij dat goed gedaan heeft?


* Wat kunt u zeggen over de rol van de moeder?


* Vindt u het een schokkend boek?


* Kent u andere boeken over dit onderwerp, en hoe verhouden die zich tot dit verhaal?


* Bent u het eens met de wel gemaakte opmerking dat het boek vast graag door pedofielen wordt gelezen?


* Kent u ander werk van Ted van Lieshout en herkent u zijn toon en zijn thematiek?


Deze roman heeft ook veel aandacht in de pers gehad, kijk hier voor meer informatie.